หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

Read More

โครงการพัฒนาผู้นำฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Read More

โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

Read More

กกต. ฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Read More

ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Read More

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี

Read More

“ทัศนคติ สู่ความสำเร็จ” การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read More

ผู้นำนักพัฒนาฯ โรงเรียนบ้านหนองแดน จ.กำแพงเพชร

Read More

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์

Read More

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 กรมสรรพากร

Read More

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Read More