หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

กกต.ฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบเพื่อให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์

Read More

วิทยากรนันทนาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

Read More

โครงการพัฒนาผู้นำฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Read More

โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

Read More

กกต. ฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Read More

ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Read More

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี

Read More

“ทัศนคติ สู่ความสำเร็จ” การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read More

ผู้นำนักพัฒนาฯ โรงเรียนบ้านหนองแดน จ.กำแพงเพชร

Read More