ข่าวสาร

ความรู้สึกผู้เข้ารับการอบรมวิทยากร รุ่นที่ 108

Read More

Power Point ภาพประกอบการนำเสนอ องค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารของวิทยากร

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 108

Read More

วิทยากรมีบทบาทอย่างไรบ้าง?

Read More

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ

Read More

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต

Read More

การเตรียมความพร้อมเพื่อ สร้างความสำเร็จให้ชีวิต

Read More

กรมการจัดหางาน จัดอบรม“การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคม”

Read More

ลุกซ์ รอยัล จัดกิจกรรม The Power ...

Read More

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ...

Read More

มทร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ...

Read More

ความรู้สึกก่อน – หลังผู้ผ่านการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

Read More