ข่าวสาร

สุขหรือทุกข์ ง่ายหรือยาก หนักหรือเบา เรากำหนดเอง

Read More

ทำไมวิทยากรจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวก

Read More

วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบครั้งที่ 2 กรมการจัดหางาน

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมวิทยากร

Read More

เข้มข้น!!! การฝึกวิทยากร รุ่นที่ 102

Read More

แรงบันดาลใจ ทำให้เรามีพลังสร้างสรรค์ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 101

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 100

Read More

ความซื่อสัตย์..ก่อให้เกิดความสุข ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Read More

สร้างคุณค่่า..ด้วยหลักคิด..ชีวิตมีคุณค่า

Read More

ความเพียร องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จ

Read More

สุขทั้งผู้ให้ ภูมิใจทั้งผู้รับ

Read More