ข่าวสาร

ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อ.กร การันตี 098 – ...

Read More

พลังคิดบวก อ.กร การันตี 098 – ...

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 109

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 109

Read More

“Coaching For Coaches” การอบรมที่สร้างหลักการและฝึกปฏิบัติการเป็นโค้ช!!!!

Read More

กรมการจัดหางาน จัดอบรม วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๒ ...

Read More

ความรู้สึกผู้เข้ารับการอบรมวิทยากร รุ่นที่ 108

Read More

Power Point ภาพประกอบการนำเสนอ องค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารของวิทยากร

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 108

Read More

วิทยากรมีบทบาทอย่างไรบ้าง?

Read More

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ

Read More

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต

Read More