ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 77

Read More

“วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์” โดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Read More

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 39

Read More

“วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการต้องเล่นกับอารมณ์ของผู้คนได้”

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ”

Read More

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมวิทยากรมืออาชีพ

Read More

R.I.T. จัดอบรม “Power Of Presentation”

Read More

Addwell จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 37

Read More

“ความสำคัญของวิทยากร 4 ประการ”

Read More

“เป็นวิทยากรต้องเป็นมืออาชีพ”

Read More

ด่วน! ฝึกปฎิบัติ “วิทยากรมืออาชีพ” รุ่นที่ 74 ...

Read More

อบรมวิทยากรนันทนาการ รุ่นที่ 16

Read More