ข่าวสาร

กกต.ฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบเพื่อให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ

Read More

เป็นวิทยากรต้องเต็มไปด้วยพลังความเชื่อมั่น!

Read More

โปรโมชั่น! วิทยากรมืออาชีพรุ่นพิเศษ เดือนแม่ สิงหาคม 57

Read More

อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 70

Read More

กิจกรรม Walk Rally Team Building ...

Read More

“วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ” รุ่นที่ 15

Read More

พลังการพูดสร้างแรงจูงใจรุ่นที่ 39

Read More

สถาบันRIT อบรมนัก Motivator รุ่นที่ 33 ...

Read More

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 40 วันที่ 29 ...

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 38

Read More

อบรมพื้นฐานการพูดสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 1

Read More