ข่าวสาร

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

Read More

วิทยากรเป็นมากกว่าผู้บรรยาย

Read More

อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 109

Read More

คลิปทัศนคติสู่ความสำเร็จในการทำงาน

Read More

การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Read More

ความเชื่อที่ปราศจากความเป็นจริงคือการถูกหลอก

Read More

เริ่มต้นดี… มีแต่ความสำเร็จ

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 110

Read More

วิทยากรหมายถึงอะไร?

Read More

บรรยากาศและความรู้สึกการอบรมฝึกปฏิบัติพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ

Read More

การอบรม – สัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังการพูด รุ่นที่ 45

Read More

ความสำคัญในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Read More