ตารางการอบรม

9-11 เมย.61 “ฝึกเทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

6-8 เมย.61 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

2-4 เมย.61 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

30-31 มีค.61 “Power of Motivation”

Read More

30-31 มีค.61 “พลังศักยภาพ สร้างความสำเร็จ”

Read More

26-28 มีค.61 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

23-25 มีค.61 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

20-22 มีค.61 “ฝึกเทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

19 มีค.61 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More

16-17 มีค.61 Coaching For Coaches

Read More

12-14 มีค.61 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

9-10 มีค.61 “Power of Motivation”

Read More