ตารางการอบรม

25 มิย.58 “หัวหน้าเปลี่ยน ลูกน้องปรับ”

Read More

24 มิย.58 “บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ”

Read More

22-23 มิย.58 “พลังการพูดต่อสาธารณชน”

Read More

19-20 มิย.58 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

16-18 มิย.58 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

8-10 มิย.58 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

4-6 มิย.58 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

30 พค.58 “พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

Read More

28-29 พค.58 “พลังการพูดต่อสาธารณชน”

Read More

25-27 พค.58 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

21-23 พค.58 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

18-20 พค.58 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More