ตารางการอบรม

14-16 มีค.59 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

8-10 มีค.59 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

29 กพ. 1-2 มีค.59 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

25 -27 กพ. 59 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

22-24 กพ.59 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

19-20 กพ.59 “พลังการพูดต่อสาธารณชน”

Read More

15-17 กพ.59 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

11-13 กพ.59 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

8-10 กพ.59 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

29 กพ.-2 มีค.59 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

29 มค.59 “พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

Read More

26-28 มค.59 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More