ตารางการอบรม

15-17 กพ.59 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

11-13 กพ.59 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

8-10 กพ.59 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

29 กพ.-2 มีค.59 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

29 มค.59 “พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

Read More

26-28 มค.59 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

25 มค 59 “บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ”

Read More

22-23 มค.59 “พลังการพูดต่อสาธารณชน”

Read More

18-20 มค.59 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

16 มค.59 “หัวหน้าเปลี่ยน ลูกน้องปรับ”

Read More

11-13 มค.59 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

28 ธค.58 “พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

Read More