ตารางการอบรม

10-12 ตค.59 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

3-5 ตค. 59 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

2 ตค.59 “พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

Read More

1 ตค. 59 “บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ”

Read More

29-30 กย.59 “Power of Motivation”

Read More

26-28 กย.59 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

23-25 กย.59 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

20-22 กย.59 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

5-7 กย. 59 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

1-3 กย.59 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

25 สค.59 “พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

Read More

22-24 สค.59 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More