ตารางการอบรม

10-11 พย.61 “เทคนิคการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์”

Read More

7-9 พย.61 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

6 พย.61 “คิดบวก ชีวิตสำเร็จ”

Read More

31ตค.-2 พย.61 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

29-30 ตค.61 “Power of Motivation”

Read More

27-28 ตค.61 Coaching For Coaches

Read More

24-26 ตค.61 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

23 ตค.61 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More

22 ตค.61 “Leadership บทบาทภาวะผู้นำที่ดี”

Read More

17-19 ตค.61 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

Read More

16 ตค.61 “คิดบวก ชีวิตสำเร็จ”

Read More

10-12 ตค.61 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More