ตารางการอบรม

14-16 พย. 59 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

10-12 พย.59 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

7-9 พย.59 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

4-6 พย.59 “วิทยากรมืออาชีพ รุ่นพิเศษวันหยุด”

Read More

1-2 พย.59 “Power of Motivation”

Read More

31 ตค. 59 “บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ”

Read More

30 ตค.59 “พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

Read More

27-29 ตค. 59 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

24-26 ตค.59 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

21-23 ตค.59 “วิทยากรมืออาชีพ รุ่นพิเศษวันหยุด”

Read More

18-20 ตค.59 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

15-16 ตค.59 “Power of Motivation”

Read More