ตารางการอบรม

6-8 กพ.60 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

1-3 กพ.60 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

23-25 มค.60 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

21 มค.60 “พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

Read More

20 มค.60 “บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ”

Read More

16-18 มค.60 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

14-15 มค.60 “Power of Motivation ...

Read More

12-13 มค.60 “Power of Motivation”

Read More

29 ธค. 59 “บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ”

Read More

26-28 ธค.59 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

23-25 ธค. 59 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

20-22 ธค.59 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More