ตารางการอบรม

25-26 มีค.60 “พิธีกรงานอบรม-สัมมนา”

Read More

24 มีค.60 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More

20-22 มีค.60 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

13-15 มีค.60 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

6-8 มีค.60 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

2-4 มีค.60 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

27-28 กพ- 1มีค.60 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

23 กพ.60 “พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

Read More

20-22 กพ.60 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

18-19 กพ.60 “Power of Motivation”

Read More

17 กพ.60 “บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ”

Read More

16 กพ.60 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More