สาระน่ารู้

รวบรวมสาระน่ารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมวิทยากร

มาฟังตัวอย่างความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพ ว่ารู้สึกอย่างไร [...]

แรงบันดาลใจ ทำให้เรามีพลังสร้างสรรค์ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

"แรงบันดาลใจทำให้เรามีพลังสร้างสรรค์ก้าวไปสู่ความสำเร็จ" ชีวิตที่ขาดแรงบันดาลใจ เหมือนรถยนต์ที่ขาดเชื้อเพลิง [...]

สร้างคุณค่่า..ด้วยหลักคิด..ชีวิตมีคุณค่า

เราสามารถสร้างคุณค่าตัวเรา.ด้วยการ... 1.เริ่มต้นมีทัศนคติแนวคิดที่จะพึ่งตนเองเสียก่อนโดยไม่ต่อรอขอความช่วยเหลือจากใคร หากเรามีแนวคิดนี้ [...]

ชีวิตก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องสร้างให้มั่นคงแข็งแรง

การสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตนั่นก็คือการทำงานสร้างอาชีพ และการทำงานอาชีพใดๆ [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 99

มาฟังความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 99 [...]