กิจกรรม

R.I.T. จัดอบรม Power Of Presentation ...

Read More

กฟผ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดอบรม Power Of ...

Read More

“สวัสดีปีใหม่ 2558” บริษัท นิว ไลฟ์ ...

Read More

“สวัสดีปีใหม่ 2558” บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 77

Read More

“วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์” โดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Read More

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 39

Read More

“วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการต้องเล่นกับอารมณ์ของผู้คนได้”

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ”

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรนันทนาการ รุ่นที่ 17

Read More

ฝึกปฏิบัติ วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ รุ่นที่ 17

Read More

Addwell อบรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 38

Read More