กิจกรรม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดอบรม “กายใจดี ชีวีมีสุข”

Read More

การพัฒนาบุคลิกภาพสุ่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 41

Read More

การอบรมฝึกปฏิบัติ “วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 79”

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม นัก Motivator รุ่นที่ 40

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 78

Read More

100 เรียนรู้ไม่สู้ 1 ปฏิบัติ ยิ่งปฏิบัติ ...

Read More

เป้าหมายความสำเร็จต้องท้าทาย มาประลองกัน!

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77

Read More

Power In Action Team 100 ...

Read More

R.I.T. จัดอบรม Power Of Presentation ...

Read More