กิจกรรม

ข้อคิดการทำงานเป็นทีม

Read More

สำนักงาน กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ ...

Read More

การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 110

Read More

วิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 105

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 49

Read More

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 25

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 101

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 100

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 98

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ สมาคมคนพิการจันทบูร

Read More

“เตรียมพร้อมสู้..สู่ปีลิง” การเตรียมความพร้อม

Read More