กิจกรรม

การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 110

Read More

วิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 105

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 49

Read More

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 25

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 101

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 100

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 98

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ สมาคมคนพิการจันทบูร

Read More

“เตรียมพร้อมสู้..สู่ปีลิง” การเตรียมความพร้อม

Read More

“Power Of Goal” การประกาศเป้าหมาย พลังผู้นำTeam ...

Read More

ความรู้สึกก่อนเริ่มกิจกรรม พลังผู้นำTeam 100 %

Read More