พลังจิตใต้สำนึก ขุมพลังในตัวคุณ

ทำไมเราจึงต้องคิดบวก พูดบวก ทั้งนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิด เราพูดจะบันทึกลงไปในจิตใต้สำนึกของตัวเรา ความคิดที่หรือคำพูดที่ว่า “ทำได้” เมื่อจิตใต้สำนึกรับรู้ว่า ทำได้ ก็จะบอกว่าทำได้ หากบอกว่าทำไม่ได้ จิตใต้สำนึกก็จะบอกว่า ทำไม่ได้ ดังนัั้น หนักหรือเบาอยู้่ที่เราคิด สำเร็จหรือลมเหลวอยู่ที่เราเลือก

Related Posts

Comments are closed.