พูดบวก ชีวิตบวก

ความคิดเชิงบวกเป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อคิดบวกแล้ว ต้องพูดบวกด้วย เพราะจะทำให้ชีวิตเรามีความหวัง มีพลังกาย พลังใจ มีแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิต แต่เมื่อรู้ว่า พูดบวกดี แต่ทำไมยังเผลอ พูดลบกันอยู่ เพราะอะไร?

Related Posts

Comments are closed.