เพราะรู้สึกแต่ไม่รู้จริง

ความรู้สึกของคนเรานั้นเกิดจากการรับรู้สิ่งต่่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเราคิดว่าสิ่งที่เราได้พบได้เห็นนั้นคือเรื่องจริง แต่ในสิ่งที่เห็นว่าเป็นจริงนั้น อาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เป็นก็ได้ แล้วเราต้องทำอย่างไร?

Related Posts

Comments are closed.