ทำด้วยใจทำอะไรก็มีความสุข

ไม่ว่าจะทำสิ่งใด หากเราตั้งใจทำ ทำด้วยใจที่มุ่งมั่น งานนั้นจะออกมาดีและจะทำให้เรามีความสุข แต่หากไม่ตั้งใจ ไม่เอาใจไปทำด้วย ทำอย่างไรก็มีแต่ความทุกข์ ดังนั้น สุข ทุกข์จึงอยู่ที่ใจของเรานั่นเอง

Related Posts

Comments are closed.