แวว 7 ประการของผู้ประสบความสำเร็จ

“เมล็ดพันธ์ที่ดีย่อมเจริญเติบโตในผืนดินที่ดีฉันใด คนจะประสบความสำเร็จย่อมต้องมีความพร้อมมีองค์ประกอบ มีปัจจัยความสำเร็จฉันนั้น” คนทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วล้วนต้องการความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น ตามความหวังความใฝ่ฝัน ต้องการมีวิถีทาง มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น แวว 7 ประการจะบอกว่าผู้ที่จะประสบความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไร?

Related Posts

Comments are closed.