ข้อคิดการทำงานเป็นทีม

ในโลกแห่งเทคโนโลยี่ยุค 4.0 ได้ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สร้างความเจริญ แต่อีกด้านหนึ่ง ก็สร้างความห่างเหินขาดสายสัมพันธ์ต่อกัน ดูได้จากการคุยโทรศัพท์กันคนละเครื่องแม้จะอยู่ด้วยกันก็ตาม ไม่ว่าจะในครอบครัวหรือในที่ทำงาน แต่ทุกความสำเร็จเกิดจากการทำงานเป็นทีมที่ทุกคนในทีมต้องคุญกัน รักกัน ผูกพันกัน สามัคคีกัน

Related Posts

Comments are closed.