การอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 57

มาฟังความรุ้สึกและชมบรรยากาศการอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 57 ซึ่งบรรยากาศการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเป็นพิธีกรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ โดยติวเข้มแบบเข้มข้น!!! ตั้งแต่ ความหมายและความสำคัญของพิธีกร การพูดที่ถูกต้องตามหลักสากลในการเป็นพิธีกร รูปแบบของพิธีกร คุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพิธีกรที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพและขั้นตอนในการเป็นพิธีกร ประการสำคัญ หลังจากการอบรมฝึกปฏิบิติแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง!!!!

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ Tel . 02 – 3814070 – 1

www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.