ความรู้สึกผู้เข้าอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

การเรียนรู้ใดๆ ก็ตามผู้เรียนย่อมต้องการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น จนถึงขั้นสามารถเป็นพิธีกรดำเนินรายการต่างๆ ได้ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการเห็นผลหรือต้องการพัฒนาไปในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ

การเรียนพิธีกรที่สถาบัน ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จึงเน้นการปฏิบัติให้มากที่สุดในหลายๆ รอบของผู้เรียนแต่ละคน จนสามารถทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน แต่ละรุ่นรับไม่เกินรุ่นละ 5 – 6 คน

ประการสำคัญสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มาฟังความรู้สึกบางส่วนของผู้เข้าอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรว่ารู้สึกอย่างไร? เมื่อมาเรียนที่ R.I.T.(Rich Inter Training) www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492

Related Posts

Comments are closed.