วิทยากรเป็นมากกว่าผู้บรรยาย

การเป็นวิทยากรไม่ใช่แค่เพียงผู้บรรยาย ผู้บรรยายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิทยากรเท่านั้น ดังนั้นหากจะเป็นวิทยากรต้องทำให้ได้ตามความหมายของวิทยากร แล้วความหมายของวิทยากรคืออะไร? เป็นอย่างไร?
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1

Related Posts

Comments are closed.