การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หรือนันทนาการ เน้นให้ทุกคนมีความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด กล้าแสดงออก
เพราะฉนั้น วิทยากรหรือผู้นำกิจกรรม ต้องทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ได้ นี่คือโจทย์ที่ผู้นำต้องทำ (แต่สามารถฝึกฝนได้หากคุณชอบที่จะเป็นผู้นำกิจกรรม หรือชอบที่จะทำให้ผู้อื่นสนุก)

Related Posts

Comments are closed.