ความเชื่อที่ปราศจากความเป็นจริงคือการถูกหลอก

“ในสิ่งที่เห็น อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็น” ไม่ว่าเราจะมองเห็นสิ่งใด หรือใครมาบอกเราว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างไร เราอย่าพึ่งปักใจเชื่อไปตามนั้น เพราะสิ่งที่เราเห็น อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่ก็ได้ ดังนั้นเราจึงต้องตรวจสอบ หาข้อมูล หาข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร

โดยส่วนใหญ่เรามักให้เครดิต ความน่าเชื่อถือ กับผู้มีตำแหน่ง มีชื่อเสียง เมื่อผู้มีตำแหน่ง มีชื่อเสียงพูดสิ่งใด เราก็มักจะเชื่อในสิ่งนั้นๆ โดยขาดการตรวจสอบ หาข้อเท็จจริงในสิ่งที่เห็นนั้นว่าเป็นจริงหรือไม่ เมื่อเราหลงเชื่อและลงมือทำในสิ่งนั้นๆ ซึ่งไม่มีอยู่จริง สิ่งที่เรากระทำนั้น อาจส่งผลร้ายกับตัวเราเองในอนาคต ทำให้เสียชื่อเสียง เสียเงิน เสียทองหรือมีคดีติดตัวได้ในที่สุด

ดังนั้นการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ตัวเราเองปลอดภัย เป็นการแสดงออกถึงความละเอียดรอบคอบที่เราต้องมีเป็นอย่างมาก ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงการรักษาชื่อเสียงของตัวเราเองด้วย

การมีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดีเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ต้องมีควบคู่ไปกับความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ด้วย ดังนั้นหากจะเชื่อสิ่งใด เชื่อใคร เราสามารถเชื่อได้ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง จึงจำเป็นต้องตรวจสอบ อย่าหลงเชื่อใครเพียงเพราะความมีชื่อเสียง หรือเชื่อไปตามกระแส หรือผลประโยชน์ที่ได้รับเด็ดขาด เพราะเราอาจจะต้องเสียใจ เสียชื่อเสียง เสียอนาคต มีคดีติดตัวในภายหลังก็เป็นได้ การันตี!!!

บทความโดย.. อ.กร การันตี

Related Posts

Comments are closed.