วิทยากรหมายถึงอะไร?

วิทยากรต้องรอบรู้และรู้รอบต้องรู้ลึกรุ้จริงรู้กว้างถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างเหมาะสมเพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามหลักสุตรนั้นๆได้ เพราะ…

วิทยากร หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม จนกระทั่งผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้นๆ

ดังนั้นวิทยากรจึงต้องหมั่นฝึกฝนมีเทคนิค มีกลยุทธ์เพื่อทำให้ได้ตามความหมายของวิทยากร เมื่อทำได้ตามความหมายของวิทยากรแล้วนั่นแหล่ะ จึงเรียกว่า “วิทยากรมืออาชีพ”

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 110 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492

 

Related Posts

Comments are closed.