บรรยากาศและความรู้สึกการอบรมฝึกปฏิบัติพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ

การพูดต้องฝึกฝน เป็นบรรยากาศการอบรมฝึกปฏิบัติ พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ ทีเต็มเปี่ยมไปด้วยเชิงทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ ในการพูดต่อหน้าสาธารณะชนและฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น ติวเข้ม ชนิดตัวต่อตัว ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในการพูด หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดบนเวทีที่ต้องดูดีสง่างาม รวมถึงการสร้างพลังความเชื่อมั่นในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน
www.richtraining.com Tel 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492

Related Posts

Comments are closed.