หลักคิดชีวิตผู้นำ

การเป็นผู้นำคนที่ดีนั้น ต้องมีภาวะผู้นำที่ดี ก่อนมีภาวะผู้นำที่ดี ต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องในการสรร้างตัวเองให้เป็นผู้นำที่ผู้ตามให้การยอมรับ
www.richtraining.com Tel 02 – 381 4070 – 1

 

Related Posts

Comments are closed.