ตัวอย่างการบรรยายการเปลี่ยนแปลงแนวคิดสู่ไทยแลนด์ 4 0

เป็นบรรยายกาศส่วนหนึ่งในการบรรยายเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดสู่โลกนวตกรรมเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1

Related Posts

Comments are closed.