การสร้างความสำเร็จในอาชีพ Part 6 มืออาชีพ

การสร้างความสำเร็จในอาชีพคือการมีคุณสมบัติ 25 ข้อ ของผู้ประสบความสำเร็จและความเป็นมือาชีพในงานนั้นๆ ตัวอย่างบางส่วนในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างความสำเร็จในอาชีพ” ในงานมหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 -1 , 098 – 324 9492

Related Posts

Comments are closed.