การสร้างความสำเร็จในอาชีพ Part 5 ตอบแทนผู้มีพระคุณ

ผู้ประสบความสำเร็จต้องมีความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนผู้มีพระคุณ ตัวอย่างบางส่วนในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างความสำเร็จในอาชีพ” ในงานมหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 -1 , 098 – 324 9492

Related Posts

Comments are closed.