การบรรยายพิเศษ “การสร้างความสำเร็จในอาชีพ” จ.เชียงราย

การบรรยายพิเศษ “การสร้างความสำเร็จในอาชีพ” ในงานมหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

Related Posts

Comments are closed.