บรรยากาศพลังการพูด รุ่นที่ 43 โดย อ.กร การันตี 098 – 324 9492

การพูดเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของคนทุกคนโดยเฉพาะผู้นำ ผู้บริหารที่ต้องขึ้นบนเวทีพูดต่อหน้าสาธารณะชน บ่อยครั้งรู้สึกตื่นเต้น ประหม่า ลืมเนื้อหาที่ต้องการพูดทั้งหมด ทำให้เสียโอกาส ทำให้ความเป็นผู้นำไม่โดดเด่น และมักเป็นปัญหาเมื่อต้องถูกเชิญให้ขึ้นพูด การเข้ารับการอบรม เรียนรู้ ทำความเข้าใจในหลักการ รวมถึงบุคลิกภาพที่ดีในการพูดและการฝึกฝนอย่างเต็มที่ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ปัญหาเรื่องการพูดบนเวทีหมดไป

มาชมบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและความรู้สึกของผู้เข้าอบรมพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 43 ว่าเป็นอย่างไร? ต่อการอบรมที่ผ่านมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492 เข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.