เมื่อได้รับโอกาส จงทำให้ดีที่สุด

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้น บางครั้งก็เป็นโอกาสที่เราได้กระทำ ดังนั้นไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงาน หรือใครให้ทำสิ่งใดที่เป็นเรื่องดีงาม จงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายในงาน ในสิ่งท่ี่ทำนั้น โดยใช้พลังความรุ้ความสามารถด้วยศักยภาพที่เรามีอยู่ทั้งหมด โดยทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ

เมื่อเกิดการยอมรับในครั้งแรกๆ ก็จะมีครั้งต่อๆ ไป และในไม่ช้า ไม่นานก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ดังนั้นต้องคิดไว้เสมอว่า ถ้ามีโอกาสผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องไขว่คว้าและต้องทำให้ดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จในอนาคต

Related Posts

Comments are closed.