ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อ.กร การันตี 098 – 324 9492

เป็นตัวอย่างกิจกรรม ในการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ในการทำงานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความรักความผูกพันให้บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492

Related Posts

Comments are closed.