พลังคิดบวก อ.กร การันตี 098 – 324 9492

พลังคิดบวกเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ที่ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีพลังคิดบวกไปในทิศทางเดียวกัน และต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหาที่ขวางหน้าร่วมกัน เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จที่ตองการ ดังนั้นจึงต้องคิดบวก มองบวกตลอดเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 – 9492

อียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 – 9492

Related Posts

Comments are closed.