ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 109

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 109 เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา พร้อมความรู้สึกของผู้เข้าอบรมสัมมนาว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากจบหลักสูตรการอบรม
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492

Related Posts

Comments are closed.