Power Point ภาพประกอบการนำเสนอ องค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารของวิทยากร

Power Point เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้ฟังการบรรยาย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่วิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดข้อมูลความรู้


แต่ปัญหาก็คือ บางครั้งวิทยากรไม่ได้จัดทำ Power Point เอง คือให้ลูกน้องทำให้หรือคนอื่นทำให้ผลก็คือเวลาบรรยายไปอ่าน Power Point ให้ผู้เข้าอบรมฟัง ทำให้น่าเบื่อ ไม่สามารถทำให้บรรลุถึงความหมายและความสำคัญของการเป็นวิทยากร
และที่สำคัญคือโดยส่วนใหญ่จะมีตัวหนังสือในภาพประกอบการนำเสนอ Power Point นั้นเต็มไปหมด เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะไม่รู้หลักการในการจัดทำ Power Point ว่าจะทำอย่างไรให้น่าสนใจ โดนใจ
หลักการจัดทำ Power Point ภาพประกอบการนำเสนอนั้น มีหลักการง่ายๆ โดยเอาหลักของผู้ฟังเป็นหลักมี 4 ข้อด้วยกันคือ..
1.มีรูปบบ
2. สะอาด
3. สบายตา
4. น่าสนใจ
โดยหลักการ 4.ข้อนี้หากวิทยากรมีความรู้และความเข้าใจและสามารถจัดทำ Power Point ภาพประกอบการนำเสนอได้ การบรรยายนั้นจะมีสีสรร ทำให้สนุก น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ
บทความโดย..อ.กร การันตี
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492

Related Posts

Comments are closed.