วิทยากรมีบทบาทอย่างไรบ้าง?

วิทยากรไม่เพียงแต่เป็นผู้บรรยายเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทอีกหลากหลายที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจ จนกระทั่งปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปตามหลักสูตรที่วิทยากรอบรม แล้ววิทยากรมีบทบาทอย่างไรบ้าง? ลองมาศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกันครับ

บรรยากาศส่วนหนึ่งในวันที่สองของการอบรมฝึกปฏิบัติ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 108 การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2560 ณ.สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training)
www.richtraining.com Tel 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492

Related Posts

Comments are closed.