คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต

บรรยากาศส่วนหนึ่งในช่วงบ่ายวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นการบรรยายการสร้างพลังแรงบันดาลใจใน”การเตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต” ในงานการจัดแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ ณ.แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร จัดโดย..กรมยุทธศึกษาทหารบก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและกรมการจัดหางาน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
สนใจติดต่อ http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.