ความรู้สึกก่อน – หลังผู้ผ่านการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

มาฟังความรู้สึกก่อน – หลังการอบรมของผู้ผ่านการอบรมฝึกปฎิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกรบางส่วน ว่ารู้สึกอย่างไร? ในระหว่างการอบรมที่ผ่านมา

Related Posts

Comments are closed.