ความรู้สึก ก่อน – หลัง การอบรมฝึกปฏิบัติ Power Of Presentation รุ่นที่ 19

มาฟังความรู้สึกก่อน – หลังการอบรม ของผู้เข้าอบร­ม Power Of Presentation รุ่นที่ 19 ว่ารู้สึกอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากจบการ­อบรมหลักสูตรนี้
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 098 – 324 9492

Related Posts

Comments are closed.