อยากสำเร็จต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง

การฝึกฝนพัฒนาตนเองจะช่วยทำให้เรามีความรู้ มีความสามารถมากยิ่งขึ้น ก็อยู่กับที่โดยไม่พัฒนาตนเองเลย ก็เหมือนกับเดินถอยหลัง ทั้งนี้เพราะคนรอบข้างกำลังเดินไปข้างหน้า โลกกำลังเปลี่ยนไป เราจึงต้องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะแนวคิดที่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรก และต่อมาคือการกระทำ การกระทำที่ไม่ต้องยึดติดในการทำสิ่งเดิมๆ ต้องทำสิ่งใหม่ๆ ในทางที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่พัฒนา เปลี่ยนแปลงตัวเองครับ

Related Posts

Comments are closed.