ชีวิตที่ดีต้องมีพลังความพร้อม ทัศนคติเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการเตรียมความพร้อมไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ให้แก่ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ จำนวนประมาณ 300 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ มีแรงบันดาลใจ มีความพร้อมเพื่อมีงานทำ ซึ่งเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าของประเทศชาติต่อไป
การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ กองทัพภาคที่ 1 กองพันทหารราบ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนน วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Related Posts

Comments are closed.