คิดดี พูดดี ทำดี ชีวิตนี้ทำอะไรก็มีความสุข

เมื่อเราคิดในสิ่งที่ดี เรากำลังป้อนข้อมูลที่ดีลงไปในสมองของเรา สิ่งที่ดีนั้นอาจจะเป็นงานที่ดี งานที่ซื่อสัตย์สุจริต หรือโครงการ นโยบายดีๆ ที่ทำเพื่อสังคมหรือผู้อื่นในอันที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อคิดดี พูดดี และลงมือกระทำในส่ิ่งที่ดีความสำเร็จในเรื่องดีๆ ก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเอง

การพูดกับตัวเองทุกวันว่า “เรารับแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามาไว้ในชีวิตเท่านั้น ชีวิตเราดีขึ้นทุกด้าน เราทำงานสำเร็จทุกวัน” จะทำให้ชีวิตเราเป็นไปตามคำพูดของเรา ยิ่งพูดกับตัวเองนานมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งประสบความสำเร็จมาขึ้นเท่านั้น ขอให้มีความสุข ความสำเร็จด้วยกันทุกคน เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ

Related Posts

Comments are closed.