ความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต?

เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่ง ในการบรรยายให้ความรู้ ในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทหารกองประจำการกองพันทหารอากาศโยธิน๑ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ ที่ประสงค์จะทำงานหลังปลดประจำการ
จัดโดย.. กองพันทหารอากาศโยธิน๑ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝืมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ จัดขั้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related Posts

Comments are closed.